vi-tri-o-cung-nas-synologyvietnam.vn

Xác định thứ tự ổ đĩa trên Synology NAS.

Với thiết bị Synology NAS có 2- bay hoặc nhiều-bay , vị trí ổ cứng được đánh số thứ tự từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới. Để có thể xác định , vui lòng tham khảo nội dung sau đây:

  • 2-bay models:
  • 4-bay models:
  • 5-bay models:

  • 8-bay models:

  • 10-bay models:

  • 12-bay models:

Synology Việt Nam

/usr/syno/sbin/synoservice –restart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.