Untitled design

Thiết bị lưu trữ 

Sản phẩm nổi bật

Thiết bị lưu trữ 

Phân khúc dành cho bạn

Dành cho người mới

9 Bước Cơ Bản Cho NAS Synology

image 5

Lắp đặt thiết bị NAS 

Frame 149Lắp đặt thiết bị, lắp đặt ổ cứng
Frame 149 2Cài đặt hệ điều hành DSM, cài đặt IP cho thiết bị NAS, cầu hình gộp card mạng
Frame 149 3Hướng dẫn cấu hình Raid Disk của thiết bị NAS

Cài đặt và sử dụng các ứng dụng NAS

Frame 14 4Hướng dẫn cài đặt thêm 1 số ứng dụng cho thiết bị NAS
Frame 149 5Hướng dẫn tạo user, group, phân quyền truy cập thư trên thiết bị
Frame 149 6Hướng dẫn cài đặt sao lưu và phục hồi bằng các ứng dụng Hyper backup

Tính năng nâng cao của NAS

Frame 149 7Hướng dẫn kết nối thư mục chia sẽ từ máy tính Window, Mac, Linux
Frame 149 8Cài đặt Quickconnect truy cập thiết bị NAS qua môi trường Internet
Frame 149 9Hướng dẫn cài đặt ứng dụng đồng bộ dữ liệu

Dành cho người mới

9 Bước Cơ Bản Cho NAS Synology

Bài viết hỗ trợ về Synology

Hướng dẫn dành cho bạn

Video hỗ trợ về Synology 

Video hướng dẫn cho người mới