Tạo iSCSI Target trên Synology NAS

aaa

Đăng nhập vào DSM với quyền admin.

Vào Storage Manager > iSCSI LUN, và chọn Create.
1

Chọn loại LUN mà bạn muốn sử dụng. (Regular Files)

2

 •  Nhập các thông tin cho iSCSI LUN:Name: nhập tên cho iSCSI LUN theo định dạng sauFormat Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID

  Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01

  Location: Lựa chọn nơi chứa LUN

  Thin Provisioning: Tùy chọn cho phép dung lượng lưu trữ của iSCSI Target được cấp phát động theo mức sử dụng.

  Advanced LUN features: có sẵn trên Ext4 File system. Thiết lập này có thể bật trong quá trình tạo iSCSI LUN và không thể thay đổi về sau.

  Advanced LUN allocation unit size: thiết lập kích thước đơn vị cấp phát tối ưu tùy theo từng loại ứng dụng.

  Capacity: nhập dung lượng của iSCSI Target theo GB.

  iSCSI Target mapping: chọn Create a new iSCSI Target.

  Click Next để tiếp tục

3

– Nhập các thông tin để tạo iSCSI Target:

Name: nhập tên iSCSI Target theo định dạng sau

Format Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID

Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01

IQN: nhập tên IQN cho iSCSI Target theo định dạng

Format Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID

Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01

Enable CHAP: CHAP sẽ yêu cầu iSCSI Initiators phải chứng thực trước khi có thể sử dụng iSCSI Target; Mutual CHAP sẽ yêu cầu cả initiators và Targets phải chứng thực lẫn nhau trước khi kết nối.

Click Next để tiếp tục.

4

– Xác nhận và click Apply để lưu các thiết lập.

– Bạn sẽ thấy iSCSI LUN với một iSCSI Target mới trong danh sách.

Synologyvietnam - list iSCSI

Trả lời

0943 199 449