Tag Archives: NFS

Hướng dẫn sử dụng Remote Folder CIFS – NFS.

01

Remote Folder CIFS – NFS giúp bạn có thể kết nối các thư mục từ xa từ máy chủ từ xa (chẳng hạn như máy tính mạng hoặc các thiết bị NAS NAS khác) để điều hướng và quản lý các thư mục được gắn kết thông qua File Station. 1. Mount Remote CIFS shared folder. […]

0943 199 449