Tag Archives: Cloud Sync

Giới thiệu về Cloud Sync Synology

Cloud Sync

1. Giới thiệu Cloud Sync là gì ? Cloud Sync là một dịch vụ trên NAS Synology. Cho phép bạn đồng bộ hóa và chia sẻ file giữa NAS Synology và nhiều dịch vụ Cloud cộng đồng, gồm: Dịch vụ Cloud của Alibaba (OSS). Amazon Drive. Các dịch vụ Cloud tương thích với Amazon S3 […]

0943 199 449