Liên Hệ

Synology Việt Nam

MSTARCORP

Địa chỉ: 115 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, TP – Hồ Chí Minh
Điện thoại: 091 351 4461 (Kinh Doanh)
Hotline: 0943.199.449 – 100 (Hỗ trợ kỹ thuật)
Email: lienhe@mstarcorp.vn
Skype: lienhe@mstarcorp.vn