Card Synology E10G17-F2

High speed, dual-port 10GbE SFP add-in-card for Synology NAS servers

Card-Synology-E10G17-F2-synologyvietnam
Card Synology E10G17-F2

NHẬN NGAY BÁO GIÁ
Danh mục: Từ khóa: ,

0943 199 449