Synology M.2 SSD Adapter M2D17

Dual M.2 SSD adapter card cho bộ nhớ đệm SSD tốt hơn với M2D17 Tăng hiệu suất lưu trữ của bạn Synology M.2 SSD adapter—M2D17—được thiết kế để tăng cường cho hiệu suất NAS I/O của bạn. Với 2 khe cắm M.2 SSD  cho phép SSD read/write caching tốc độ tốt hơn,  Sản phẩm hỗ trợ các chuẫn 2280/2260/2242 đáp ứng các […]

Read More