Mở rộng dung lượng lưu trữ trên Synology NAS.

them-o-cung-synologyvietnam.vn-thiet-bi-luu-tru

Nếu không có khe cắm ổ đĩa trống trên Synology NAS của bạn, bạn có thể sẽ phải nâng cấp, thay ổ cứng có dụng lượng lớn hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn mở rộng một khối dung lượng hoặc nhóm đĩa bằng cách lắp thêm ổ đĩa vào khay trống.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần lưu ý, hãy chắc chắn các ổ cứng lắp thêm của bạn đáp ứng yêu cầu sau:

Đối với SHR: ổ đĩa lắp thêm phải bằng hoặc lớn hơn ổ đĩa lớn nhất trong nhóm đĩa hoặc volume đang chạy SHR.

Đối với RAID 5 và RAID 6: ổ đĩa được lắp vào phải lớn hơn hoặc bằng ổ đĩa có dung lượng nhỏ nhất trong Disk Group hoặc Volume.

Kiểm tra trạng thái Volume

Hãy chắc chắn trạng thái của Volume hoặc Disk Group là Normal. Nếu không bạn phải sửa chữa lỗi đó trước khi thực hiện thêm ổ đĩa.

Thêm ổ đĩa vào Volume hoăc Disk group

Có thể thêm ổ cứng vào các loại RAID sau:

 • Synology Hybrid RAID (SHR)
 • JBOD
 • RAID 5
 • RAID 6

Lưu ý: Đổi với SHR volume chạy một ổ sẽ không mở rộng được. Chỉ mở rộng được khi dùng từ 2 hoặc nhiều ổ đĩa trở lên.

 1. Tắt tiết bị Synology NAS (bỏ qua bước này nếu NAS của bạn hỗ trợ hot-swapping.)
 2. Thêm ổ đĩa vào khay trống.
 3. Mở lại thiết bị. (*bỏ qua bước này nếu bạn không thực hiện bước 1)
 4. Đăng nhập vào DSM với tài khoản trong group administrator.
 5. Mở Storage Manager
  open storagemanager
 6. Tại bước này,
  1. Nếu bạn muốn mở rộng 1 volume đơn, bạn vào tab Volume, chọn vào volume muốn tăng dung lượn, Click Manage  và thực hiện bước tiếp theo.
   volume manage
  2. Nếu bạn muốn mở rộng Disk Group, chọn tab Disk Group chọn disk group mà bạn muốn mở rộng, Click Manage và thực hiện bước tiếp theo.
   diskgroup manage
 7. Chọn Expand the volume (or disk group) by adding hard disks. sau đó click Next.
 8. Chọn ổ cứng vừa lắp vào mà bạn muốn tăng dung lượng cho Volume hoặc Disk Group. Bạn có thể thêm ổ đĩa bằng cách check vào ô vuông. Sau đó click Next.
 9. Sau đó thực hiện theo các hướng dẫn cho đến khi kết thúc.

 

Trả lời

0943 199 449