Please enable javascript, or click here to visit my ecommerce web site powered by Haravan.

Hướng dẫn đổi Password trên NAS Synology.

pass

Để thay đổi được mật khẩu trên thiết bị NAS, chúng ta trước tiên cần phải vào giao diện đăng nhập của thiết bị NAS và login vào hệ thống.


Đổi passoword với quyền Administrator.
Lưu ý

  • Chỉ áp dụng với user có quyền Administrator.
  • Có thể thay đổi password cho các user khác.

Vào control panel, phần quản lý user để đổi mật khẩu trực tiếp (chỉ có thể bằng quyền admin) như sau:

q1

Chuột phải chọn vào user muốn đổi mật khẩu, chọn Edit.

q2

Đối với quyền user chúng ta có thể tự đổi mật khẩu theo cách sau đây:

Tại góc phải trên trình duyệt web, chọn vào biểu tượng hình người > chọn Personal

q3

Xóa mật khẩu cũ trong “New Password” nhập mật khẩu mới và phần xác nhận lại mật khẩu. Nhấn “OK” là chúng ta đã đổi thành công mật khẩu mới.

q4

Như vậy chúng ta đã hoàn tất công việc đổi mật khẩu của admin và user khác.

Chúc bạn thành công. !!!

Trả lời

0943 199 449

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Để lại thông tin để nhận được tư vấn sớm nhất từ đội ngũ chuyên viên về NAS Synology tại Mstar Corp.