Giám sát giao dịch với hệ thống POS trên Surveillance Station 8.1.

banner ss8.1

Tính năng được tích hợp với POS, Surveillance Station 8.1 ngay lúc này đã có thể cung cấp các giải pháp cho các yêu cầu từ ngành hàng bán lẻ. Người dùng có thể quản lý các giao dịch tương ứng với các video clips, và nhận thông báo khi phát hiện các giao dịch bất thường.

Giám sát giao dịch

Chi tiết giao dịch sẽ được hiển thị trong xem live view và các bản ghi trong lịch sử khi kết nối thiết bị giao dịch POS với camera.

Pos-kiem-soat-giao-dich-synologyvietnam.vn

Tìm kiếm lịch sử bản ghi  giao dịch

Tìm kiếm lịch sử giao dịch một cách dễ dàng thông qua một giao diện trực quan. ghi chép lịch sử cũng có thể được hiển thị với các video clip tương ứng.

Pos-kiem-soat-giao-dich-synologyvietnam.vn

Xác định hành động của người dùng

Với việc xác định  trước các từ khóa hoặc các sự kiện, bạn có thể nhận được thông báo cảnh báo ngay lập tức khi giao dịch bất thường được phát hiện.

Pos-kiem-soat-giao-dich-synologyvietnam.vn

Video hướng dẫn

Trả lời

0943 199 449