Synology CMS

1. Giới thiệu chung Synology CMS (Central Management System) cho phép bạn quản lý nhanh chóng và thuận tiện nhiều dòng sản phẩm NAS Synology. Khi CMS được cài đặt, bạn có thể chỉ định bất kì thiết bị NAS nào làm CMS Host và quản lí tập trung các thiết bị còn lại. CMS […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt sử dụng Photo Station của NAS để quản lý hình ảnh

1. Giới thiệu chung Photo Station là một album ảnh trực tuyến tích hợp blog, bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh, video, và viết blog trên Internet. Với Photo Station, bạn có thể tải lên, sắp xếp, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng. 2. […]

Read More

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station ShareSync

Cloud Station ShareSync Cloud Station là dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho phép bạn đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị Synology và nhiều máy tính người dùng và cả điện thoại di động. Liên tục đồng bộ hóa giữa nhiều thiết bị Synology NAS, môt thiết bị Synology NAS được chọn làm host của máy chủ, và […]

Read More