DiskStation Manager 6.1

DSM liên tục phát triển để giúp doanh nghiệp của bạn giải quyết những thách thức mới. Lần này, nó mang lại hiệu quả IT tốt hơn với Active Directory Server, tăng cường hiệu suất với bản sao SMB server-side, đảm bảo độ tin cậy với khả năng tự phục hồi tệp tin, tăng cường […]

Read More