banner2-audio-station-synologyvietnam.vn

Thư Viện Nhạc

  Giao diện trực quan và linh hoạt Audio Station là thư viện nhạc có giao diện trực quan và đa năng giúp bạn khám phá, quản lý và chia sẻ các bộ sưu tập nhạc ở cùng một nơi.   Trải nghiệm với chất lượng cao Khi lưu trữ bộ sưu tập nhạc của […]

Read More

photostation-banner-synologyvietnam.vn

Album ảnh

Photo Station cho phép bạn quản lý hiệu quả việc lưu trữ ảnh, chia sẻ và truy cập các dữ liệu khi đang di chuyển, thu thập phản hồi của khách hàng và làm được nhiều hơn nữa. Thương hiệu và quảng bá doanh nghiệp nhiếp ảnh của bạn. Xây dựng một phòng trưng bày […]

Read More

Secutech-2017-Synology-Mstarcorp-synologyvietnam.vn

Đồng bộ dữ liệu

Bộ ứng dụng Cloud Station Với bộ ứng dụng Cloud Station, mọi thay đỗi trên các dữ liệu của bạn sẽ được đồng bộ hóa một cách tự động đến các thiết bị các nhân khác cũng như máy tính và thiết bị di động hoặc thiết bị Synology NAS khác. Trong khi nhiều phiên […]

Read More