Chức năng cổng eSATA trên NAS

eSata là gì ? eSATA (external Serial Advanced Technology Attachment) là một biến thể của giao diện SATA để kết nối với các ổ đĩa rời, cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu 3Gbit/s ngang với giao diện SATA bên trong máy. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho việc lưu trữ bên ngoài hiện nay. Thiết bị […]

Read More

Tạo iSCSI Target trên Synology NAS

Đăng nhập vào DSM với quyền admin. Vào Storage Manager > iSCSI LUN, và chọn Create. Chọn loại LUN mà bạn muốn sử dụng. (Regular Files)  Nhập các thông tin cho iSCSI LUN:Name: nhập tên cho iSCSI LUN theo định dạng sauFormat Structure: iqn.yyyy-mm.domain:device.ID Example: iqn.2010-10.Synology-iSCSI:VirtualDisk.01 Location: Lựa chọn nơi chứa LUN Thin Provisioning: Tùy chọn […]

Read More