Làm thế nào tôi có thể bảo vệ NAS Synology của tôi chống lại WannaCry?

WannaCry là gì? WannaCry là một chương trình ransomware( Mã độc tống tiền ) nhắm vào Microsoft Windows và mã hóa các tệp của nạn nhân, khiến chúng không thể truy cập được, và yêu cầu một khoản tiền chuộc để giải mã chúng. Nó cũng được gọi là Wanna Decryptor 2.0, WCry 2, WannaCry 2, […]

Read More

Hướng dẫn bảo vệ NAS với Antivirus Essential

Antivirus Essential : là ứng dung hoàn toàn miễn phí , nhiều tính năng và  nó dễ dàng để cài đặt để bảo vệ thiết bị NAS  của bạn . Ứng dung này sẽ tự động kiểm tra cập nhật và quét thiết bị theo lịch trong khi thiết bị DiskStation của bạn không ở chế độ hiệu năng  Tổng quát 1.Để kiểm […]

Read More

Ý nghĩa các Permission trên NAS Synology.

Các Permission trên NAS Synology. AdministratorChange permission: Cho phép thay đổi các quyền hạn đối vối file, folder.Take Ownership: Cho phép lấy quyền sở hữu file, folder của người khác. ReadTraverse folder/ execute file: Quyền thực thi file + quyền đi vào folder, ta chỉ vào được khi dùng lệnh “cd”. VD: cd C:\Data nếu […]

Read More