Synology Drive (Beta)

Synology Drive unifies multiple file portals on Synology NAS and greatly simplifies data management by synchronizing files across various platforms. To fulfill your need for office collaboration, Drive also provides seamless sharing features to ensure that you do not lose important files. One portal for all files Access files via Synology Drive on any platform you prefer. LAN connection Leveraging the LAN transmission of your internal IT environment, you can […]

Read More

Chat2.0-synologyvietnam

Synology Chat 2.0

Synology Chat Synology Chat là gì? Đây là một dịch vụ chat mới do Synology phát triển và hoạt động trên hệ điều hành DSM theo thiết bị Synology NAS, Chat được phát triển để chúng ta hãy quên đi việc giao tiếp bằng email hay bằng các phần mềm chat thông thường (như Skype, Yahoo, iMessage, Viber…). Ưu điểm của […]

Read More

banner2-audio-station-synologyvietnam.vn

Thư Viện Nhạc

  Giao diện trực quan và linh hoạt Audio Station là thư viện nhạc có giao diện trực quan và đa năng giúp bạn khám phá, quản lý và chia sẻ các bộ sưu tập nhạc ở cùng một nơi.   Trải nghiệm với chất lượng cao Khi lưu trữ bộ sưu tập nhạc của […]

Read More