Cách xử lý khi quên mật khẩu Admin trên NAS Synology

Tóm tắt Tất cả các thiết bị NAS Synology đều có nút RESET, được trang bị để sử dụng với 2 chế độ: Chế độ đầu tiên cho phép bạn reset quyền quản trị với user administrator và cấu hình mạng của thiết bị đưa về trạng thái mặc định. Nếu bạn quên password quyền quản […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt sử dụng Photo Station của NAS để quản lý hình ảnh

Hướng dẫn cài đặt sử dụng Photo Station của NAS để quản lý hình ảnh 1. Giới thiệu chung Photo Station là một album ảnh trực tuyến tích hợp blog, bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh, video, và viết blog trên Internet. Với Photo Station, bạn có thể tải lên, sắp xếp, chỉnh sửa […]

Read More