Cách khôi phục dữ liệu với PC hệ điều hành Ubuntu

Giới thiệu  Nếu vào một hôm đẹp trời bổng dưng thiết bị DiskStation của bạn bị hư , bạn có nhiều dữ liệu quan trọng cần khôi phục lại mà không biết cách nào . Đừng lo lắng dữ liệu ổ cứng trên DiskStation của bạn sẽ dễ dàng khôi phục với máy tính sử dụng hệ điều hành […]

Read More

Hướng dẫn sử dụng Cloud Station ShareSync

Cloud Station ShareSync Cloud Station là dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho phép bạn đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị Synology và nhiều máy tính người dùng và cả điện thoại di động. Liên tục đồng bộ hóa giữa nhiều thiết bị Synology NAS, môt thiết bị Synology NAS được chọn làm host của máy chủ, và […]

Read More