active-directory-server

Active Directory Server trên thiết bị NAS Synology

Active Directory Server sẻ biến thiết bị  Synology NAS của bạn thành Domain Controler để quản lý thư mục người dùng / nhóm và máy tính Windows với chính sách nhóm (ví dụ: tự động cài đặt phần mềm hoặc cập nhật Windows trên các máy tính trong miền).

Active Directory Server cung cấp dịch vụ miền Active Directory (AD) do Samba cung cấp. Nó hỗ trợ các tính năng Active Directory thường sử dụng như tài khoản người dùng, thành viên nhóm, tên miền gia nhập Windows, Linux và Synology DSM, xác thực dựa trên Kerberos và các chính sách nhóm. Điều này làm cho việc quản lý máy tính và thiết bị chạy Synology DSM, Linux, Windows và triển khai ứng dụng Windows dễ dàng hơn.

Dòng sản phẩm hỗ trợ

17-series: FS3017, FS2017, RS4017xs+, RS18017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
16-series: RS18016xs+, RS2416+, RS2416RP+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+
15-series: RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+, RS815+, RS815RP+, DS415+
14-series: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs, RS2414+, RS2414RP+, RS814+, RS814RP+
13-series: DS2413+, RS10613xs+, RS3413xs+, DS1813+, DS1513+, DS713+
12-series: DS3612xs, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, DS1812+, DS1512+, RS812+, RS812RP+, DS412+, DS712+
11-series: DS3611xs, DS2411+, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, DS1511+, DS411+II, DS411+

Hướng dẫn cài đặt: Updating

Synology Việt Nam

/usr/syno/sbin/synoservice –restart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.